Gaz Maskesi Kullanım Kılavuzu

Gaz Maskesi Kullanım Kılavuzu

TAM YÜZ GAZ MASKE KULLANMA TALİMATI

Bu talimatın amacı, havada zararlı gaz ve buhar bulunan ortamlarda tam yüz maske kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.Bandajları sonuna kadar açınız Taşıma bandını ensenize alıp, alın bandının diline ilikleyiniz.
 Maskenin yüze temas ettiği, sızdırma olmaması gereken bölgelerde, sakal, bıyık veya favoriler sızdırmaya sebep olur! Tam maske, bu sıfatlara sahip kişilerde kullanılmaya elverişli değildir.
 Gözlük kolları da maskenin conta bölgesinde sızdırmaya yol açar.
 Taşıma bandını açınız.
 Çenenizi çene yuvasına yerleştiriniz.
 Bandajları kafanızın üzerinden geçirip, alın bandı düzgün
bir şekilde oturuncaya kadar, arkaya doğru sıyırınız.
 Tam maskeyi iyice yüzünüze yerleştiriniz.
 Ense bantlarını muntazam geriniz.
 Şakak bantlarını muntazam geriniz.
 Gerekirse, özellikle kafa şekli küçükse, ek olarak alın bandı çekilip iyice sıkılmalıdır.

Sızdırmazlık kontrolü: Maske bağlantısını elinizle sızdırmaz şekilde tutunuz ve vakum (düşük
basınç) oluşuncaya kadar nefes alınız. Nefesinizi kısa bir süre tutunuz. Vakum olduğu gibi
kalmalıdır, aksi halde bantları biraz daha sıkınız. Sızdırmazlık kontrolünü iki kez tekrarlayınız.
Sadece sızdırmayan bir tam maske kullanınız!

Nefes verme ventilinin kontrolü: Maske bağlantısını sızdırmayacak şekilde tutunuz ve
kuvvetlice nefes veriniz. Verdiğiniz nefes rahatça çıkabilmelidir, aksi halde nefes verme
ventilinin gözle kontrolü gereklidir.

Solunum filtresi ile kullanılması
Ön koşullar: Kullanıldığı çevrede en az %17 (hacimsel) oranında oksijen olmalıdır.
Havalandırılmamış kaplara, çukur ve ocaklara,kanallara vs. solunum filtreleri ile girmek
yasaktır. Mevcut zararlı maddelerin türü bilinmelidir ve uygun bir solunum filtresi
takılmalıdır.

Solunum filtresinin takılması: Kapak şeritlerini tamamen sökünüz ve solunum filtresini
saatin çalışma yönünde çevirerek iyice sıkıştırınız.
Kullanım süresi: Kullanım süresi, zararlı maddelerin türüne ve yoğunluğuna ve ayrıca
filtrenin türüne bağlıdır.


YARIM YÜZ GAZ MASKESİ KULLANMA TALİMATI

Bu talimatın amacı yarım yüz maskesi kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.Pozitif yüze uyma kontrolü yapınız.

Avucunuzu nefes verme sübabı mahfazasının üzerine yerleştiriniz ve hafifçe nefes verininiz.
Eğer maske hafifçe şişiyorsa ve yüzünüz ile maske arasından hava sızmıyorsa, maske yüzünüze
gerektiği şekilde oturmuş demektir.

Hava sızıntısı tespit etmeniz halinde, maskeyi yüzünüze tekrar yerleştiriniz ve sızıntıyı önlemek
içinelastik bant ve kafa askısının gerginliğini tekrar ayarlayınız. Yüze uyma kontrolünü tekrar yapınız.

Maskenin yüzünüze tam olarak oturmasını sağlayamamanız halinde, havası kirli ortamlara

girmeyiniz ve amirinize danışınız.


GAZ MASKESİ HAKKINDA KISA BİLGİ


Zehirli gazlar ile havadaki bazı maddelerin solunum organları ile gözlere zararlı tesirlerini önlemek için kullanılan, nefes alınan bölümü filtreyle donatılmış, ayrıca bir nefes verme borusu ile gözlük bölümü bulunan ve yüze başın arkasından dolanan bantlarla takılan bir alet.

İlk gaz maskeleri, Birinci Dünya Savaşında Almanların kimyevi gaz silahları kullanmaları üzerine Amerika ve İngiltere tarafından imal edilip, kullanıldı. Bu ilk maskelerde hava, giriş yerinde bulunan odun kömüründen geçerken, içindeki zehirli gazları tutulmaktaydı. İlk yapılan bu maskeler ağır olup ve sadece ağızdan teneffüse müsait bir yapıda idiler. Bu yüzden askerlerin hareket kabiliyetini azaltıyordu. İkinci Dünya Savaşında ise daha hafif ve daha iyi uyum sağlayan, net görüş imkanı veren ve ağız ile burundan beraberce teneffüs yapılabilen bir maske geliştirildi. Bu maskede, kömürün bulunduğu kap omuza asıldığından, askere daha iyi hareket kabiliyeti sağlanmaktaydı. Daha sonra geliştirilen gaz maskelerinde temel prensipler aynı kalmakta ve hava, içinde odun kömürü ile soda-kireç bulunan ve gazları absorbe edip, nötürleştiren bir kaptan geçmekteydi. Havada bulunan küçük tanecikler halindeki bazı kimyasal maddeler ise maskenin hava giriş yerinde bulunan keçe filitre tarafından tutulmaktaydı.

1960 yıllarında Amerika’da geliştirilen M-17 gaz maskesi, dış bir kap veya hortum ihtiva etmemekteydi. Maskenin yüze geçen kısmına yerleştirilen absorbsiyon sağlayan ve esnek olan malzeme, bakteriyolojik ve radyolojik maddelere karşı da korunma sağlıyordu. Son yıllarda daha kullanılışlı çeşitli tiplerde gaz maskeleri yapıldı. Körfez Savaşında kimyasal gazların her an kullanılma durumu ortaya çıkınca, ehemmiyeti daha iyi anlaşıldı. Asker ve sivil halk tarafından kullanıldı.

Bir gaz maskesi genel olarak iki ana kısımdan meydana gelir:

Maske başlığı: İstenmeyen havanın girmesini önleyecek şekilde yüze tam oturan, aynı zamanda takanın görüşüne mani olmayacak biçimde olan kısımdır. Kış mevsiminde göz camının buğulanmasını önleyici bir madde cama sürülerek maske kullanılır.


Süzgeç: Maskeyi takan kimsenin temizlenmiş havayı teneffüs etmesini sağlayan kısım. Süzgeçler yukarda anlatıldığı gibi, başlığa doğrudan bağlananlar olduğu gibi, uzun bir hortumla bağlanan tipleri de olabilir. İkinci durumda süzgeç bir çanta içinde taşınır.

Genel olarak süzgeç üç kısımdan meydana gelir:


1. Selüloz esasına göre hazırlanan havadaki serbest tanecikleri tutmaya yarayan kısım,


2. Zehirli ve aktif maddeleri emen kömürlü (odun kömürü) kısım,


3. Asitli bileşikler ve fosgeni emen hekza metilen tetramin filtresi.

Gaz maskeleri, endüstride, madencilikte, itfaiye, emniyet ve kurtarma işlerinde de kullanılmaktadır.