Gaz Maskesi Nedir? Gaz Maskesi Ne İşe Yarar ?

Gaz Maskesi Nedir? Gaz Maskesi Ne İşe Yarar ? Gaz Maskesi Neden Kullanılır ?

Gaz maskesi, insanların zehirli gazlardan ve dumandan etkilenmelerini önlemek için tasarlanmış başlıktır. Yapısında solunan havanın geçtiği kömür filtre, plastikten yapılmış gözlükler ve solunan havanın tekrar dışarı atılmasını sağlayan bir supaptan oluşmaktadır. Kömür filtre maruz kalınma ihtimali olan zehirli gazlara karşı özel kimyasallar ile kaplanabilir. Kimyasal silahların zararlarından korunmak için tasarlanmış gaz maskeleri hava kirliliği ve zehirli gaz ortaya çıkaran yangınlara karşı koruyabilmektedir.

Gaz maskesi icadı

Gaz maskesi ilk olarak 1847 yılında Lewis P. Haslett tarafından bulunmuştur. 1849 yılında ise bulduğu gaz maskesinin patentini almıştır. 1914 yılına gelindiğinde  Garrett A. Morgan 1. Dünya savaşında kullanmak için daha modern bir gaz maskesini icat etti. Öyle ki savaşlarda zehirli gazlara maruz kalma ihtimali çok yüksektir. O dönemde bu gaz maskesi seri olarak üretilmeye başlanmıştır. 1. Dünya savaşında Almanların kimyevi gaz silahları kullanmışlardır. İlk gaz maskelerinde solunan hava giriş yerindeki odun kömüründen geçerken, içindeki zehirli gazları tutulmaktaydı. Fakat bu maskeler ağır yapısı yüzünden askerlerin hareket imkanını kısıtlamakta idi. 2. Dünya savaşında ise yeniden tasarlanan gaz maskeleri daha kullanışlıydı. Bu maskenin yapısında kömürün durduğu kap omuza asılmakta idi.  Bu tasarım askerin daha rahat hareket etmesini salıyordu. 1960 yılında Abd’de tasarlanan M-17 gaz maskesi, dış bir kap yada hortum ihtiva etmemekteydi.

Gaz Maskesi

Maskede yüze geçen kısımda absorbiyon sağlayan esnek bir malzeme vardır. Bu tasarım bakteriyolojik ve radyolojik etkenlere karşı daha iyi koruma sağlamaktaydı.
Gaz maskesinin kısımları

Maske başlığı: Solunan havada bulunan zararlı maddelerin girmesini engelleyecek şekilde yüze tam oturmaktadır ve kullanıcının görüşüne engel olmayacak biçimde tasarlanan kısımdır. Kış aylarında camın buğulanması engelleyecek bir madde kullanılır.

Süzgeç: Kullanıcının arındırılmış havayı solumasını sağlayan kısımdır. Süzgeçler başlığa doğrudan yada uzun bir hortumla bağlanabilmektedir. İkinci şekilde süzgeç bir çanta içinde taşınır. Süzgeç 3 kısımdan meydana gelmektedir.

Selüloz esasına göre tasarlanmış havadaki serbest taneleri tutmaya yarayan kısım,
Zehirli maddeleri emen kömürlü kısım,
Asitli bileşikler ve fosgen maddesini emen hekza metinel tetramin kısım.
Gaz maskesi özellikleri
Üçte bir oranında ses iletişim sağlar,
Maskenin raf ömrü 10 yıl, filtre ise 5 yıldır.
Orjinal ambalaj açıldıktan sonra 30 gün içinde kullanılmalıdır.
Yoğun gaz ortamında 24 saat koruma sağlar.
Yüz ve kafa şekline göre özel tasarlanır.
Gaz maskesi kişiye özeldir.
Gaz maskeleri sadece savunma amaçlı kullanılmamaktadır. Teknik olarak gaz maskesi kullanılması gereken mesleklerde mevcuttur.

Gaz Maskesi Nasıl Çalışır?

Gaz Maskesi Nasıl Çalışır?

Gaz Maskesinin Çalışma Prensibi


 Biyolojik yada kimyasal saldırı  tehlikesinden sohbet edildiğinde hemen akla gelen, ya da konuşulmaya başlanan ilk şey gaz maskeleri olur. Özellikleri bakımından en iyi bilinen gaz maskeleri, endüstriyel üretim sürecinde de korunmak amacıyla kullanılan soluma cihazlarıdır. Bunlar işçileri, tahıl tozundan, sprey boyalardaki zararlı organik kimyasallara kadar pek çok zararlı maddenin solunmasından korur.


Gas maskelerinin çeşitleri:

Gaz maskesi denince ilk düşünülen, ağzı ve burnu sıkıca kapayacak şekilde yapılmış, yüze giyilen ve bir çeşit filtre kartuşuna sahip plastik ya da kauçuk maskelerdir. Bunlar hava temizleyici soluma cihazı da denebilecek yarı-maskelerdir, çünki gözleri kapamazlar. Oysa çevredeki kimyasal veya biyolojik maddelere bağlı olarak bu yarı maskeler tam koruma sağlamayabilir, çünki gözlerimiz de kimyasallara son derece hassa ve vücuda mikrop girmesi açısından en kolay nüfuz edilebilen organımızdır. Bu durumda gözleri de koruyacak şekilde yapılmış tam-maskeler kullanmakta yarar verdır.

 Hava temizleyici solunum cihazı, hem en ucuz, hem de en az karmaşık seçenek olması açısından avantajlıdır ancak, yüze tam uyum sağlaması ve hava kaçırması halinde içeri sızabilecek zararlılar bu maskeyi etkisiz kılabilir.

Hava kaçırma problemini ortadan kaldıran bir başka sistem, havayı filtre eden kartuşu maskeye değil pille çalışan bir depoya monte ederek, bir fan marifetiyle depoya giren ve orada filtre edilip temizlenen havayı bir hortum aracılığıyla maskeye ulaştırır. Bu sistemin avantajı, maskeye gelen havanın pozitib basınca sahip olmasıdır. Yani maskede olabilecek bir kaçak, zehirli havanın maskeden içeri girmesine değil, depodan temizlenmiş larak gelen havanın kaçmasına neden olacaktır. Bu sistemin daha güvenli olduğu açık, ancak iki önemli de zararı var: birincisi, piller bittiğinde sizing de işiniz bitmiş demektir, ikincisi ise, havanın sürekli filtreden geçiyor olması, filtrenin pek de uzun ömürlü olmayacağını gösterir.


Dalgışların kullandığı cinsten yüksek basınçlı temiz hava dolu tüplerin sırtta taşındığı bir diğer system (SCUBA) ise etkinlik bakımından en iyisi olmakla birlikte, tüplerin ağır olması, içinde havanın ancak 30 ile 60 dakika yetmesi, ve özel sistemlerle doldurulmaları gerektiğinden çok pahalıya mal olmaları, kullanımlarını kısıtlar. Bu sistemler daha çok yangınla mücadele sırasında kullanırlar. Siviller ve savaş alanındaki askerler tarafından kullanımları neredeyse olanaksızdır.

Filtre nasıl çalışır:

            Kullanımı en basit olan ve en kolay ulaşılabilecek korunma yöntemi yine gaz maskeleridir. Peki gaz maskelerindeki filtreler, havadakı zehirli kimyasalları ve öldürücü bakterileri nasıl uzaklaştırır?  Her hangi bir hava filtresi, havayı temizlemek için aşağıdaki tekniklerden birini ve ya hepsini kullanır:
-          Parçacık filtrasyonu
-          Kimyasal soğurma ve ya yüzerme
-          Bir kimyasalı yansızlaştıran kimyasal tepkime

Parçacık filtrasyonu bu üçü içindeki en basitidir. Toz solumamak için ağzınıza tuttuğunuz bir tülbent ya da mendil de parçacık filtrasyonun basit bir örneğidir. Biyolojik tehlike için tasarlanmış gaz maskelerinde, çok ince parçacık filtresi kullanılır. Örneğin şarbon mikrobunun ya da sporunun büyüklüğü en az bir mikrondur, biyolojik parçacık filtrelerinin çoğuysa 0,3 mikrona kadar küçük parçacıkları süzecek denli ince yapılır. Nefes alma zorlaştığında filtre dolmuş demektir, ve derhal değiştirilmelidir. Kimyasal tehlikede durum biraz daha farklı çünki zararlı kimyasallar bir pus yada buhar şeklinde gelir ve parçacık filtrelerinden büyük ölçüde geçer. İster sinir gazı Sarin, ister boya dumanı olsun, herhangi bir organik kimyasala karşı en yaygın yaklaşım aktif karbon yani etkinleştirilmiş kömürdür.  Odun kömürü karbondur. Etkinleştirilmiş odun kömürü ise, odun kömürünün oksijen ile işleme sokularak karbon atomlarında milyonlarca minik gözenek açılmış halidir.


Çok özel tekniklerle gözenekleşdirilmiş olan bu etkinleştirilmiş odun kömürünün bir gramına 300 ile 2000 metre kare arasında bir yüzey oluşturulmuşdur. Etkin ya da etkinleştirilmiş denen bu tür çok gözenekli odun kömürü, gazdan sıvıya kadar kokulu ve renkli maddeleri soğurmak için kullanılır. Buradaki emme, yani soğurma sözcüğü önemli, çünki bir madde bir şeyi soğurduğunda kimyasal çekim ile ona yapışmış, bağlanmış olur. Odun kömürü üzerindeki gözeneklerin oluşturduğu bu çok geniş yüzey, bağlanma için çok büyük bir alan sağlar. Belli kimyasallar karbon yüzeye geçtiğinde buraya yapışır ve hapsolurlar.

 Etkinleştirilmiş odun kömürü, karbon bazlı kirliliği (“organik” kimyasalları) ve klorin gibi maddeleri tutarken, sodyum ve nitratlar gibi diğer birçok kimyasal ise karbona yapışmaz ve gözeneklerden geçer. Bu da etkinleştirilmiş odun kömürünü sadece belli kirlilikleri filtre edip, diğerlerini geçireceği anlamına gelir. Bu aynı zamanda yapışacak yüzeyi kalmadığı zaman karbonun işe yaramadığı ve filtrenin değiştirilmesi gerektiğine işaret eder. Bazen de belirli bir toksini daha iyi soğurabilmesi için etkinleştirilmiş karbon diğer başka kimyasallarla işleme tabi tutulur.

Üçüncü teknik, kimyasal tepkime ile zararlı maddeleri yansızlaştırma tekniğidir. Bu teknik Birinci Dünya Savaşı sırasında, klorini yansızlaştırmak için kullanılmıştır. Klorin ancak kısaca hipo denen sodyum tiosülfat ile yansızlaştırılıp uzaklaştırılabildiği içindir ki, 1915-te, hipo-miğferler kullanılmış, 1916-da da İngilizler ve Almanlar heksametiltetramin içeren maskeler kullanarak fosgen zararlı gazından korunmuşlardır.


Gaz Maskesi Filtresi Özellikleri Nelerdir ?

Gaz Maskesi Filtresi Özellikleri Nelerdir ?


Avrupa Mevzuatı uyarınca her tür Koruyucu Solunum Ekipmanı (KSE) test edilmeli ve onaylanmalıdır. Her tür KSE için performans gereklilikleri ve test yöntemlerinin belirtildiği cihaz türüne özel Avrupa Standardı (AS) geliştirilmiştir.


Terminoloji:

Burun ve ağız maskesi – burun ve ağza yönelik KSE.
Yarı maske – burun, ağız ve muhtemelen çeneyi örten KSE.
Tam yüz maskesi –  göz, burun, ağız ve muhtemelen çeneyi örten KSE.
Ters Basınçlı Maskeler – kirli havanın atmosferden filtre ile çekilerek temizlenmesi için nefes alıp vermeyi temel alan maskelerdir.
Enerji ile çalışan Maskeler – Kirli havanın atmosferden filtre ile çekilerek yüz kısmına temiz hava tedarik etmek için fan/motor gücünden yararlanan maskelerdir.
Destekli Maskeler – temiz havanın yüz kısmına (facepiece) doğrudan bağımsız bir kaynaktan temin edildiği maskelerdir.
 Yüz Parçasına ilişkin Avrupa Standartları

EN149:2001 Partiküllere karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler
Filtreli maske yüz parçasının tamamen yada büyük oranda filtre malzemesinden oluştuğu yada ana filtre(ler)in cihazın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği bir yüz parçası içeren maskedir. EN149:2001 gerekliliklerine uygun EN149:2001 – maskeleri katı maddeler, su bazlı aerosol ve gaz bazlı aerosollere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EN149:2001’de FFP1, FFP2 ve FFP3 olmak üzere üç adet koruma sınıfı olup filtreli yüz parçaları filtre etkinliğine göre sınıflandırılmıştır. EN149:2001’in EN149:1991’den farkı EN149:1991 maskelerin katı ve sıvı aerosollerin yanı sıra katı aerosollere karşı test edilmesine olanak verirken EN149:2001 uyarınca test edilen tüm ürünlerin katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlaması zorunlu olmasıdır.

EN149 (1991): Partiküllere karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler
Filtreli maske yüz parçasının tamamen yada büyük oranda filtre malzemesinden oluştuğu yada ana filtre/filtrelerin cihazın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği bir yüz parçası içeren maskedir. EN149 uyarınca test edilen maskeler katı maddeler, su ve/veya gaz bazlı aerosollere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EN149’da FFP1, FFP2 ve FFP3 olmak üzere üç adet koruma sınıfı olup filtreli yüz parçaları filtre etkinliğine göre sınıflandırılmıştır.

 EN405 (1993): Gaz yada gaz ve partiküllere karşı koruma amaçlı Ventilli ve filtreli yarım maskeler
İki tür ventil bulunan (nefes alma ve nefes verme ventili) ve tamamen yada büyük oranda filtre malzemesinden oluşan yada gaz/buhar filtresi/filtrelerinin cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu bir yüz parçası içeren ve partikül filtrelerinin cihazın ayrılmaz bir parçası olduğu yada değiştirilebildiği ventilli ve filtreli yarım maske. Partiküllerin filtre edilmesi ve gaz filtre etme kapasitesine bağlı olmak üzere birkaç cihaz sınıfı bulunur. Partikül filtreleri katı maddeler, su ve/veya gaz bazlı aerosollere karşı koruma sağlar; filtre etkinliğine göre sınıflandırılır. Gaz filtreleri belirtilen gaz ve buharı (Gaz filtre türlerine ilişkin daha fazla bilgi için EN141’e bakınız) kombine filtreler belirtilen gaz ve partikülleri ortadan kaldırır.

 EN140 (1999): Yarım Maske ve Ağız/Burun Maskesi

Bu standartta koruyucu solunum cihazının bir parçası olarak kullanılan yarım maske ve ağız/burun maskelerine ilişkin gereklilikler belirtilir. Bu yüz parçaları ters basınç sistemlerinde, enerji ile çalışan yada destekli hava sistemlerinde kullanılabilir. Ters basınç sistemi olarak kullanıldığında maskede EN141, EN143, EN371 yada EN372’ye uygun filtre takılabilir. EN136 (1998): Tam Yüz Maskeleri

Bu standartta koruyucu solunum cihazının bir parçası olarak kullanılan tam yüz maskesine ilişkin gereklilikler yer alır. Bu yüz parçaları ters basınç sistemlerinde, enerji ile çalışan yada destekli hava sistemlerinde kullanılabilir.

Üç sınıfa ayrılır:

1. Sınıf – Hafif iş yoğunluğu ve Düşük bakım
2. Sınıf – Genel iş yoğunluğu, bakım yapılabilen parçalar
3. Sınıf – İş yoğunluğu fazla İtfaiyeciler
Ters basınç sistemi olarak kullanıldığında maskede EN141, EN143, EN371 yada EN372’ye uygun filtre takılabilir.

 Filtrelere ilişkin Avrupa Standartları

EN141 (1991): Gaz filtreleri ve kombine filtreler
Bu standartta koruyucu solunum cihazının bir parçası olarak kullanılan gaz filtreleri ve kombine filtrelere ilişkin asgari gereklilikler yer alır. Gaz filtreleri belirtilen gaz ve buharları, kombine filtreler belirtilen katı ve/veya sıvı partikülleri ile gaz ve buharları ortadan kaldırır. Gaz filtreleri ve kombine filtreler uygulamaya ve koruma kapasitesine göre sınıflandırılır.

 Filtre Türleri

Gaz filtreleri ortadan kaldırdıkları gazın türüne göre sınıflandırılır:

A Tipi:Üretici tarafından belirtilen şekilde kaynama ısısı 65?C’den yüksek belirli organik gaz ve buharlara karşı kullanılır.
A Tipifiltrelerin Kahverengi renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir.
B Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde belirli organik gaz ve buharlara karşı kullanılır. (CO hariç).
B Tipifiltrelerin Gri renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir.
E Tipi:  Üretici tarafından belirtilen şekilde sülfür dioksit ve diğer asitli gaz ve buharlara karşı kullanılır.
E Tipi filtreler Sarı renk kodu ile işaretlenmelidir.
K Tipi:Üretici tarafından belirtilen şekilde amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı kullanılır.
KTipi filtreler Yeşil renk kodu ile işaretlenmelidir.
A,B,E ve K Tipi filtreleri ayrıca filtre kapasitesine göre de sınıflandırılır:

1.Sınıf – 1000ppm’e kadar, düşük kapasiteli
2.Sınıf – 5000ppm’e kadar, orta düzey kapasite
3.Sınıf– 10.000ppm’e kadar yüksek kapasiteli

 NO-P3 Tipi: Nitrojen Oksitlere karşı kullanılır. Filtrede bir partikül filtresi bulunur. Filtrenin filtre sınıfının yanı sıra Mavi-Beyaz renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir. Örneğin NO-P3.

Hg-P3 Tipi: Cıvaya karşı kullanılır. Filtrede bir partikül filtresi bulunur. Filtrenin filtre sınıfının yanı sıra Kırmızı-Beyaz renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir. Örneğin Hg-P3.

 Filtre Kombinasyonları

Filtre birden fazla türün kombinasyonu ise her türün gerekliliklerine ayrı ayrı uygun olmalıdır. Ayrıca filtrenin her renk kodu ile işaretlenmesi gerekir. Örneğin ABEK2P3 filtresi şu şekilde işaretlenir: Kahverengi, Sarı, Yeşil ve Beyaz

 EN143 (1990): Partikül Filtreleri
Bu standartta koruyucu solunum cihazının bir parçası olarak kullanılan partikül filtrelerine ilişkin gereklilikler yer alır.

Partikül filtreleri filtre etkinliğine göre sınıflandırılır. P1, P2 ve P3 olmak üzere üç sınıfa ayrılır. P1 filtreleri yalnız katı partiküllere karşı kullanılır. P2 ve P3 filtreleri hem katı hem sıvı yada yalnız katı partikülleri ortadan kaldırma yeterliliğine göre alt gruba ayrılır.
Partikül filtreleri renk kodu Beyazdır.

 EN371 (1992): Kaynama Noktası Düşük Organik Bileşenlere Karşı Filtre

EN371 – AX Filtreleri

AX filtreleri kaynama noktası düşük belirli organik bileşenlere karşı kullanılır. Bir tür ve AX sınıfı olarak sınıflandırılır. Üretici tarafından belirtilen şekilde bu bileşenlere karşı kullanılan kombine filtreler ve partiküller partikül etkinliğine göre sınıflandırılır: AXP1, AXP2 ve AXP3 Tipi. (Kombine filtredeki partikül filtresi EN 143 partikül standardına uygun olmalıdır.)
AX filtreleri renk kodu Kahverengidir. AXP1/P2/P3 renk kodu Kahverengi-Beyazdır.

 EN372 (1992): Özel olarak adlandırılan bileşenlere karşı filtreler

EN372 – SX Filtreleri

SX filtreleri özel olarak adlandırılan bileşenlere (gaz ve buhar) karşı kullanılır ve tek bit tür ve SX sınıfı olarak sınıflandırılır. (Nitrojen oksit, cıva ve karbon monoksit hariç)
Özel olarak adlandırılan gaz, buhar ve partiküllere karşı kullanılan kombine filtreler partikül etkinliğine göre sınıflandırılır: SXP1,SXP2 ve SXP3 Tipi. (Kombine filtredeki partikül filtresi EN 143 partikül standardına uygun olmalıdır.)

SX filtre renk kodu Menekşe rengidir, SXP1/P2/P3 renk kodu Menekşe Rengi-Beyazdır.

 Enerji ile Çalışan Maskelere ilişkin Avrupa Standardı

EN146(1991) – Kask içeren enerji ile çalışan partikül filtre cihazı. Kask içeren ve katı yada katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan enerji ile çalışan partikül filtre cihazı. Bu cihaz en azından yüzü kapatan (gözler, burun, dudak ve çene) bir ek ile bir kask, enerji ile çalışan üfleme cihazı ve bir adet filtre bir arada kullanılabilen birden fazla filtre içerir. Fan kullanıcıya filtreden geçirilmiş hava akışı sağlar. Havanın kullanıcının gerek duyduğundan fazlası ventil yada diğer çıkışlar yoluyla boşaltılır. Cihaz THP1, THP2 ve THP3 olarak sınıflandırılır.
Partikül filtreleri EN 143’e göre test edilir; renk kodu Beyazdır.

EN12941 (1998) – Kask içeren enerji ile çalışan filtreli cihazlar
EN12941, EN146 1991’in yerine yürürlüğe konmuştur

Kask içeren belirli gaz ve buhara, partiküllere (katı ve/veya sıvı aerosoller) yada hem gaz hem de partiküllere karşı koruma sağlayan enerji ile çalışan filtreli cihaz. Düşük hava akışı uyarısı veren bir cihaz içerir.Bu cihaz tipik olarak aşağıdakileri içerir:

Kask,
yüz parçasına filtrelenmiş hava temin etmek üzere kullanıcı tarafından taşınan/takılan bir turbo ünite,
tedarik edilen havanın geçtiği filtre yada filtreler,
kullanıcının ihtiyaç duyduğundan fazla havanın boşaltıldığı tasarıma göre değişen ventil yada diğer çıkışlar.
Cihaz TH1, TH2 ve TH3 olarak sınıflandırılır.

EN147(1991) – Tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi içeren güç destekli partikül filtre cihazı

Tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi içeren ve katı yada katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan güç destekli partikül filtre cihazı. Cihaz tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi, enerji ile çalışan üfleme cihazı, yüz parçasına verilen havanın geçtiği filtre/filtreler, fazla havanın ve solunan havanın boşaltıldığı ventil/ventilleri içerir.

Cihaz TMP1, TMP2 ve TMP3 olarak sınıflandırılır.

EN12942 (1998) – Tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi içeren güç destekli filtre cihazı
EN12942, EN147:1991’in yerine yürürlüğe girmiştir.

Tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi içeren belirli gaz ve buhara, partiküllere (katı ve/veya sıvı aerosoller) yada hem gaz hem de partiküllere karşı koruma sağlayan güç destekli filtre cihazı. Cihaz sürekli hava sağlar yada solunuma duyarlı olabilir.

Cihaz tipik olarak aşağıdakileri içerir:

Tam yüz maskesi, yarım maske yada ağız/burun maskesi,
yüz parçasına filtrelenmiş hava temin eden enerji ile çalışan turbo ünite,
tedarik edilen havanın geçtiği filtre yada filtreler,
solunan hava ve kullanıcının ihtiyaç duyduğundan fazla havanın boşaltıldığı tasarıma göre değişen ventil yada diğer çıkışlar.
Cihaz TM1, TM2 ve TM3 olarak sınıflandırılır.

 Destekli Maskelere İlişkin Avrupa Standardı

EN270 (1994) – Kask içeren sıkıştırılmış hava hattı bulunan solunum cihazı
Hava içermeyen ancak kullanıcıya sıkıştırılmış hava kaynağından hava temin eden, kask içeren sıkıştırılmış hava hattı bulunan solunum cihazı. Cihaz kullanıcının taşıyabileceği ayarlanabilir daimi akış ventili (regülatör) ile takılabilir. Solunan hava ve fazla gelen hava dış ortama verilir. Sıkıştırılmış hava tedarik tüpü kullanıcının sıkıştırılmış hava tedarik eden kaynakla bağlantısını sağlar.

EN1835 (1999) – Hafif yoğunluktaki işe yönelik olup kask içeren sıkıştırılmış hava hattı bulunan solunum cihazı

Hava içermeyen ancak kullanıcıya sıkıştırılmış hava kaynağından hava temin eden, hafif yoğunluktaki işlerde kullanıma yönelik olup kask içeren sıkıştırılmış hava hattı bulunan solunum cihazı. Cihaz kullanıcının taşıyabileceği ayarlanabilir daimi akış ventili (regülatör) ile takılabilir. Solunan hava ve fazla gelen hava dış ortama verilir. Sıkıştırılmış hava tedarik tüpü kullanıcının sıkıştırılmış hava tedarik eden kaynakla bağlantısını sağlar.

Sıkıştırılmış hava hattının azami boyu 10 metredir. Cihaz LDH1, LDH2 ve LDH3 olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

Gaz Maskesi Filtre Kullanım Süresi Ne Kadar?


Gaz Maskesi Filtre Kullanım Süresi Ne Kadar? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır ? Gaz Maskesi Filtresi Özelikleri Nelerdir ?
Solunum yollarını koruyucu filtreleri, işyeri ortamında oluşan zararlı ve zehirli gaz, buhar ve katı parçacıkları (partikülleri) filtre ederek, işçinin temiz hava solunmasına yardım eder. Filtreler, kullanıldığı yere göre sınıflandırılmış olup, iş güvenliği mevzuatının belirlediği gerek zararlı ve zehirli gazlar, buharlar, gerekse partiküllerin konsantrasyon miktarının yüksek olduğu yerlerde kullanılır. Kullanma süresi, işyeri ortamında o anda oluşan gaz yoğunluğuna, havadaki neme ve filtreyi kullanan işçinin ciğer yapısına bağlıdır.


Filtreler, oksijen yokluğunda veya eksikliğinde kesinlikle kullanılmaz. Bu nedenle, filtreler kullanılırken havadaki oksijen miktarının % 16 dan fazla olması gerekir. Filtrelerin kullanım yerleri, havadaki zararlı maddelerin gaz veya partikül olmasına göre faklıdır. Bu nedenle, gazlar için olana “Gaz Filtresi” partiküllere karşı kullanılana ise “Toz Filtresi” denilir. Ayrıca, kullanılacak maskenin tipine göre de faklıdır. Şöyle ki, maskenin nefes alma yeri vidalı ise filtre de vidalı tip olmalı, hazneli ise takma tip olmalıdır.

Toz ve duman filtreleri :
Elyaf filtre (P2) Asbest, çimento, gübre, metulurji ve benzeri sanayi dallarında, işyerinde oluşan toz ve sis altında çalışan işçileri korumak için tam veya yarım yüz maskesine takılarak kullanılır. Özel olarak sık dokunmuş elyaf keçeden imal edilir. Kirlendiğinde değiştirilir.
Aerosol filtre (P1) Dairesel labirente benzeyen sellülozik veya sentetik liflerden oluşur. Birbirine yakın ve sık mikroskopik aralıklardan kirli havanın süzülüşünü sağlar. Nefes alındığında havada uçuşan sert ve küçük (mikron düzeyinde) parçacıklar halindeki tozlar ve dumanlar (aerosol) mekanik olarak bu filtre tarafından tutulur. Genel olarak, zararlı ve zehirli tozlara karşı kullanılır. Örneğin, silis tozları, kurşun ve metal dumanları gibi.
Ön filtre (mekanik filtre) : Gaz filtresini, yoğun ve sisten koruyup süresinden önce kullanma ömrünün bitmemesi için kullanılır. İki pres edilmiş sentetik elyaf sırasında bulunan hidrofil pamuktan oluşur. Bu filtrenin kullanılma süresi ortamdaki zararlı partikül veya spray’ lerin yoğunluğuna, havadaki neme ve kullanan işçinin ciğer yapısına göre uzar veya kısalır.


Gaz filtreleri :

 Her türlü zehirli ve zararlı gaza karşı amprenye edilmiş aktif kömürlü filtreler, zehirli maddelere göre tiplere ayrılmıştır.Filtre özellikleri ve Renkleri:

Kahverengi, Gri, Sarı, Yeşil, Kırmızı ve Beyaz renklerle simgelenen gaz çeşitlerine karşı etkilidir.A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre

A: Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar

B: İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, Hidrojensülfür, hidrosiyanik asit vb.

E: Sülfürdioksit, Hidrojenklorür

K: Amonyak

Hg: Civa Buharı

CO: Karbonmonoksit

NO: Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazlar

P: Zararlı, zehirli ve inert tozlar ve PartiküllerGaz maskesi ve Filtrelerin kullanımı

Kullanırken göz önünde bulundırulacak en önemli nokta, havadaki oksijen miktarının %16 dan az olmaması, zararlı gaz veya buhar oranının %0,5 geçmemesi ve Karbonmonoksitin hiç bulunmaması gerekir. Küçük tipleri kısa süreli, büyük tipleri ise uzun sürelidir.

Gaz filtrelerin kullanım süresi ortam yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gazlı ortamda gazın kokusu duyulduğunda filtrenin ömrünün bitmiş olacağından filtrenin atılıp yenisi ile değiştirimelidir.

Gaz filtrelerinin depolama süreleri:

Gaz Maskesi Filtresi Ömrü

A Tipi 5 yıl

B Tipi 4 yıl

E, K, Hg Tipi 3 yıl dır.

Mühürlü bandı ve tıpası açıldığında, kullanılmasa dahi 6 ay sonra atılmalıdır.

Gaz Maskesi Nerede Satılır ? Gaz Maskesi Satın Al

Gaz maskesi nerede satılır ?

İş güvenliği malzemeleri satan firmalar üzerinden gazmaskesi satın alabilirsiniz.

İnternet üzerinden çeşitli mağzalar üzerinden satın alma durumunuz bulunmakta.Gaz maskesi Fiyatları Ne Kadar ?

Gaz maskeleri 2 çeşitdir.

1) Yarım yüz gaz maskesi;Bu maskeler, ağız burun ve çeneyi kapatarak, havayı temizlerler, maskenin gövdesi sentetik maddeden yapılmıştır.Filtreler kartuş tipi olup filtre etmez duruma geldiğinde değiştirilirler. Filtrelerin seçimi, hangi tür gaz veya toza karşı koruma yapılması isteniyorsa ona uygun filtre seçilir.Yüze iyi oturması için ayarlanabilir ve elastiki bandı olmalıdır.

2) Tam yüz gaz maskesi; Bu maskelerin yapısı yarım yüz maskelere benzer, ek olarak farkları gözleri ve yüzü de korumasıdır.Bu tür maskelerde de kartuş tipi filtreler kullanılır, yine isteğe uygun olarak filtre seçimi yapılmalı, filtreler temiz hava vermez duruma geldiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.Yarım yüz gaz maskesi fiyatları : 40 TL - 200 TL Arası ücretle ürünün markalara ve Filtrelerine göre değişmekte.


Tam yüz gaz maskesi fiyatları : 130 TL - 600 TL Arası ücretle markalara ve Filtrelerine göre değişmekte.

Gaz maskesi satın almak için fiyat önemlimidir ?

Evet ürünün üretildiği ülkeye göre ürün kalitesi farklılık gösterir.

Gaz maskesi alırken hangi ülkede üretildiği garanti koşulları ve filtre özelikleri önemlidir.

 Gaz maskesi satın almak için nereyi tavsiye edersiniz ?

İnternet üzerinden araştırma yaparak ihtiyacınız doğrultusunda gaz maskesini nerede ne için ve nekadar süre kullanıcağınızı hangi filtreye ihtiyacınız olacağınızı ürünü satan kurum veya kişiyeden detaylı bilgi alarak almanızı tavsiye ederiz.

Bu ürünlerde geri iade yoktur i dikkatli araştırıp karar verip sonrasında ürünü almalısınız.
Gaz maskesi Hakkında kısa bilgi aşağıda;

Gaz maskesi, insanların zehirli gazlardan ve dumandan etkilenmelerini önlemek için tasarlanmış başlıktır. Yapısında solunan havanın geçtiği kömür filtre, plastikten yapılmış gözlükler ve solunan havanın tekrar dışarı atılmasını sağlayan bir supaptan oluşmaktadır. Kömür filtre maruz kalınma ihtimali olan zehirli gazlara karşı özel kimyasallar ile kaplanabilir. Kimyasal silahların zararlarından korunmak için tasarlanmış gaz maskeleri hava kirliliği ve zehirli gaz ortaya çıkaran yangınlara karşı koruyabilmektedir.

Gaz Maskesi Çeşitli yerlerde ve çoklukla savaşlarda kullanılan zehirli ve boğucu gazlardan korunmak için hazırlanmış maske. Bir kişinin solunum yaparken, havayı süzmek ve zehirli gazı tutmak esasına göre yapılmıştır. Ya başa tamamen giyilen ( lastik ka uçuk, bezden yapılmış) bir maske halinde, yada burun ve ağzı iyice örtecek yarım maske şeklinde olur. Her iki şekilde de, solunum yaparken havadaki gazı süzmeye yarayan bir süzgeci vardır. Bu süzgeç, özel kömürlerle doldurulmak suretiyle düzenlenmiştir. Bir süzgeç için 100 gram kadar kömür yeter bir miktardır (Bir insan, ortalama olarak bir Saatte 600 litre hava Solunumu yapar

Bu gazlı havada da 1 gram kadar klor ya da fosgen gazı bulunur. 1 gram zehirli gaz 10 gram kadar kömürle süzdürülebilir. Bu duruma göre bir süzgeç 10 saat gaz hücumuna dayanabilir.)

Birinci dünya Savaşı sırasında dikin Almanlar tarafından kullanılmağa başlanmış olan zehirli gazlar, daha sonra Mussolini tarafından Habeşistan savaşı sırasında kullanılmıştır. ikinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmamıştır. Kullanılması da milletlerarası hukuk kurallarına göre yasaktır. Bugün ancak itfaiyeler ve bazı tehlikeli işlerde çalışanlar tarafından gaz maskesini kullanmayı gerektirecek durumlar meydana gelmektedir.

Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar ?


Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar ?

Yarım yüz gaz maskesi fiyatları : 40 TL - 200 TL Arası ücretle ürünün markalara ve Filtrelerine göre değişmekte.Tam yüz gaz maskesi fiyatları : 130 TL - 600 TL Arası ücretle markalara ve Filtrelerine göre değişmekte.


Gaz maskesi satın almak için fiyat önemlimidir ?


Evet ürünün üretildiği ülkeye göre ürün kalitesi farklılık gösterir.


Gaz maskesi alırken hangi ülkede üretildiği garanti koşulları ve filtre özelikleri önemlidir.


 Gaz maskesi satın almak için nereyi tavsiye edersiniz ?


İnternet üzerinden araştırma yaparak ihtiyacınız doğrultusunda gaz maskesini nerede ne için ve nekadar süre kullanıcağınızı hangi filtreye ihtiyacınız olacağınızı ürünü satan kurum veya kişiyeden detaylı bilgi alarak almanızı tavsiye ederiz.


Bu ürünlerde geri iade yoktur i dikkatli araştırıp karar verip sonrasında ürünü almalısınız.

Gaz maskesi nedir?

Gaz maskesi bulunan ortamda insan sağlığına zararlı, çalışma başarımını düşüren gazlara karşı kullanılan bir kişisel koruyucu donanımdır. Risklerin doğru analiz edilmesinin neticesinde belirlenen uygun filtre ile kullanılır.

Gaz maskesi çeşitleri

Tam yüz gaz maskesi ve yarım yüz gaz maskesi olmak üzere 2 çeşit gaz maskesi vardır. Tam yüz maske Kişini gözleri ve başının ön tarafını kaplarken, yarım yüz maskesi sadece ağız ve burun kısımlarını kapatır. Hangi tip maskenin kullanılacağı mutlaka uzman değerlendirmesi neticesinde belirlenmelidir. Tek ve çift filtreli modeller vardır. Her iki maske de ilgili duruma göre özel filtreleri ile kullanıır. Oksijen oranının %20'nin altına düştüğü özel durumlarda oksijen takviyeli solunum sistemleri kullanılır.

Gaz filtresi özellikleri

Gaz filtreleri, koruma sağladıklara gaz grupları, gaz çeşitleri ve koruma seviyelerine göre kodlanır. Örneğin, A2 kodlu filtreler sadece organik gazlara, ABEK1 kodlu filteler organik, inorganik, sulfurlu ve amonyaklı gazlara, CO-P3 tipi filtreler ise karbonmonoksit ile partiküllere karşı koruma sağlar. Her iş ortamında uzman değerlendirmesi neticesinde, belirlenen gaz filtresi kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan gaz filtresi çeşitlerinin kodları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Kod Anlam
A Organik gazlara karşı
B İnorganik gazlara
E Sulfurlu
K Amonyaklı
ABEK Kombine filtre
P1 Partiküllere karşı(3 seviyesi vardır)
ABEK2 P3 Partiküllere karşı 3. seviye koruma sağlayan kombine filtre
ABEK2 HgNo2 Partiküllere karşı 3. seviye ve civa nitrojen oksitlerine karşı koruma sağlayan kombine filtre
CO-P3 Karbonmonoksit ve partiküllere karşı koruma sağlayan filtre

Gaz maskesi nerelerde kullanılır?

Gaz maskeleri boya, otomotiv ve yedek parça üretim, inşaat kaplamaları, laboratuar ortamları başta olmak üzere insan sağlığına zararlı gazların olduğu ortamlarda kullanılır.
ABEK2 Hg NO2 CO-P3 filtre
yarım yüz maske - tek filtreli
ABEk filtre

5. Gaz maskesi fiyatları

Gaz maskeleri ve filtreleri ithal edilen malzemeler olduğundan, lütfen stok ve fiyat bilgisi alınız. En uygun gaz maskesi ve gaz filtresi fiyatları için  Gaz maskesi nerede satılır?
Gaz Maskesi Kullanım Kılavuzu

Gaz Maskesi Kullanım Kılavuzu

TAM YÜZ GAZ MASKE KULLANMA TALİMATI

Bu talimatın amacı, havada zararlı gaz ve buhar bulunan ortamlarda tam yüz maske kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.Bandajları sonuna kadar açınız Taşıma bandını ensenize alıp, alın bandının diline ilikleyiniz.
 Maskenin yüze temas ettiği, sızdırma olmaması gereken bölgelerde, sakal, bıyık veya favoriler sızdırmaya sebep olur! Tam maske, bu sıfatlara sahip kişilerde kullanılmaya elverişli değildir.
 Gözlük kolları da maskenin conta bölgesinde sızdırmaya yol açar.
 Taşıma bandını açınız.
 Çenenizi çene yuvasına yerleştiriniz.
 Bandajları kafanızın üzerinden geçirip, alın bandı düzgün
bir şekilde oturuncaya kadar, arkaya doğru sıyırınız.
 Tam maskeyi iyice yüzünüze yerleştiriniz.
 Ense bantlarını muntazam geriniz.
 Şakak bantlarını muntazam geriniz.
 Gerekirse, özellikle kafa şekli küçükse, ek olarak alın bandı çekilip iyice sıkılmalıdır.

Sızdırmazlık kontrolü: Maske bağlantısını elinizle sızdırmaz şekilde tutunuz ve vakum (düşük
basınç) oluşuncaya kadar nefes alınız. Nefesinizi kısa bir süre tutunuz. Vakum olduğu gibi
kalmalıdır, aksi halde bantları biraz daha sıkınız. Sızdırmazlık kontrolünü iki kez tekrarlayınız.
Sadece sızdırmayan bir tam maske kullanınız!

Nefes verme ventilinin kontrolü: Maske bağlantısını sızdırmayacak şekilde tutunuz ve
kuvvetlice nefes veriniz. Verdiğiniz nefes rahatça çıkabilmelidir, aksi halde nefes verme
ventilinin gözle kontrolü gereklidir.

Solunum filtresi ile kullanılması
Ön koşullar: Kullanıldığı çevrede en az %17 (hacimsel) oranında oksijen olmalıdır.
Havalandırılmamış kaplara, çukur ve ocaklara,kanallara vs. solunum filtreleri ile girmek
yasaktır. Mevcut zararlı maddelerin türü bilinmelidir ve uygun bir solunum filtresi
takılmalıdır.

Solunum filtresinin takılması: Kapak şeritlerini tamamen sökünüz ve solunum filtresini
saatin çalışma yönünde çevirerek iyice sıkıştırınız.
Kullanım süresi: Kullanım süresi, zararlı maddelerin türüne ve yoğunluğuna ve ayrıca
filtrenin türüne bağlıdır.


YARIM YÜZ GAZ MASKESİ KULLANMA TALİMATI

Bu talimatın amacı yarım yüz maskesi kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.Pozitif yüze uyma kontrolü yapınız.

Avucunuzu nefes verme sübabı mahfazasının üzerine yerleştiriniz ve hafifçe nefes verininiz.
Eğer maske hafifçe şişiyorsa ve yüzünüz ile maske arasından hava sızmıyorsa, maske yüzünüze
gerektiği şekilde oturmuş demektir.

Hava sızıntısı tespit etmeniz halinde, maskeyi yüzünüze tekrar yerleştiriniz ve sızıntıyı önlemek
içinelastik bant ve kafa askısının gerginliğini tekrar ayarlayınız. Yüze uyma kontrolünü tekrar yapınız.

Maskenin yüzünüze tam olarak oturmasını sağlayamamanız halinde, havası kirli ortamlara

girmeyiniz ve amirinize danışınız.


GAZ MASKESİ HAKKINDA KISA BİLGİ


Zehirli gazlar ile havadaki bazı maddelerin solunum organları ile gözlere zararlı tesirlerini önlemek için kullanılan, nefes alınan bölümü filtreyle donatılmış, ayrıca bir nefes verme borusu ile gözlük bölümü bulunan ve yüze başın arkasından dolanan bantlarla takılan bir alet.

İlk gaz maskeleri, Birinci Dünya Savaşında Almanların kimyevi gaz silahları kullanmaları üzerine Amerika ve İngiltere tarafından imal edilip, kullanıldı. Bu ilk maskelerde hava, giriş yerinde bulunan odun kömüründen geçerken, içindeki zehirli gazları tutulmaktaydı. İlk yapılan bu maskeler ağır olup ve sadece ağızdan teneffüse müsait bir yapıda idiler. Bu yüzden askerlerin hareket kabiliyetini azaltıyordu. İkinci Dünya Savaşında ise daha hafif ve daha iyi uyum sağlayan, net görüş imkanı veren ve ağız ile burundan beraberce teneffüs yapılabilen bir maske geliştirildi. Bu maskede, kömürün bulunduğu kap omuza asıldığından, askere daha iyi hareket kabiliyeti sağlanmaktaydı. Daha sonra geliştirilen gaz maskelerinde temel prensipler aynı kalmakta ve hava, içinde odun kömürü ile soda-kireç bulunan ve gazları absorbe edip, nötürleştiren bir kaptan geçmekteydi. Havada bulunan küçük tanecikler halindeki bazı kimyasal maddeler ise maskenin hava giriş yerinde bulunan keçe filitre tarafından tutulmaktaydı.

1960 yıllarında Amerika’da geliştirilen M-17 gaz maskesi, dış bir kap veya hortum ihtiva etmemekteydi. Maskenin yüze geçen kısmına yerleştirilen absorbsiyon sağlayan ve esnek olan malzeme, bakteriyolojik ve radyolojik maddelere karşı da korunma sağlıyordu. Son yıllarda daha kullanılışlı çeşitli tiplerde gaz maskeleri yapıldı. Körfez Savaşında kimyasal gazların her an kullanılma durumu ortaya çıkınca, ehemmiyeti daha iyi anlaşıldı. Asker ve sivil halk tarafından kullanıldı.

Bir gaz maskesi genel olarak iki ana kısımdan meydana gelir:

Maske başlığı: İstenmeyen havanın girmesini önleyecek şekilde yüze tam oturan, aynı zamanda takanın görüşüne mani olmayacak biçimde olan kısımdır. Kış mevsiminde göz camının buğulanmasını önleyici bir madde cama sürülerek maske kullanılır.


Süzgeç: Maskeyi takan kimsenin temizlenmiş havayı teneffüs etmesini sağlayan kısım. Süzgeçler yukarda anlatıldığı gibi, başlığa doğrudan bağlananlar olduğu gibi, uzun bir hortumla bağlanan tipleri de olabilir. İkinci durumda süzgeç bir çanta içinde taşınır.

Genel olarak süzgeç üç kısımdan meydana gelir:


1. Selüloz esasına göre hazırlanan havadaki serbest tanecikleri tutmaya yarayan kısım,


2. Zehirli ve aktif maddeleri emen kömürlü (odun kömürü) kısım,


3. Asitli bileşikler ve fosgeni emen hekza metilen tetramin filtresi.

Gaz maskeleri, endüstride, madencilikte, itfaiye, emniyet ve kurtarma işlerinde de kullanılmaktadır.